factory image

Dasar dan objektif tanggungjawab sosial korporat


Syarikat dan pengurusannya untuk menyedari dan mematuhi undang-undang buruh negeri, mematuhi piawai buruh yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, mematuhi piawaian SA8000 antarabangsa dan melindungi hak buruh adalah pengguna, pelanggan, orang awam dan kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan yang lain, tiub asas adalah sasaran syarikat yang bertanggungjawab. Syarikat itu berjanji untuk mematuhi undang-undang buruh negara, mematuhi standard buruh yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, mematuhi piawaian SA8000 antarabangsa, untuk mematuhi standard industri lain dan konvensyen antarabangsa, terus memperbaiki keadaan kerja dan faedah pekerja. Dan pengurusan kualiti dan pengurusan alam sekitar, bahagian pengurusan tanggungjawab sosial organik juga operasi harian syarikat, memenuhi tanggungjawab sosial mereka adalah untuk menyediakan produk yang baik untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keperluan pelanggan. Syarikat itu melantik orang yang bertanggungjawab terhadap pengurusan tanggungjawab sosial, menubuhkan, melaksanakan dan menyelenggara sistem pengurusan tanggungjawab sosial yang baik, dan keperluan itu meliputi pembekal dan rakan perniagaan lain.